menusearch
hamrahmoshaver.ir

روش-های-مرور-کردن مطالب درسی چگونه است

جستجو
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ جمعه
(0)
(0)
روش-های-مرور-کردن مطالب درسی چگونه است
روش-های-مرور-کردن مطالب درسی چگونه است

روش‌های مرور
در آغاز تیتر اصلی را ببینید، کتاب را ببندید و سپس برای خودتان به ‌طور خلاصه شرح دهید (یا بنویسید) که در تیتر اصلی چه عناوین فرعی و نکاتی وجود دارد.

روش‌های مرور
۱- مرور مرحله‌ای

اولین مرور: (حین مطالعه) یادداشت‌برداری، پرسش، توضیح دادن برای خود، خط کشیدن زیر کلمات و جملات، حاشیه‌نویسی و پاسخ دادن به پرسش‌های متن کتاب درسی

دومین مرور: ۲۴ ساعت پس از خواندن درس یا تدریس در کلاس شامل:

۱- بازخوانی کامل درس خوانده‌شده و جزوه‌ی آن

۲- حل تمرین‌های تشریحی و تست‌های آن درس

۳- مرور ذهنی آن‌چه در طول روز خوانده‌ایم قبل از خوابیدن

سومین مرور: یک هفته بعد شامل:

۱- بازخوانی کامل درس و جزوه

۲- حل تمرینات اشکال‌دار قبلی

۳- علامت زدن قسمت‌های فراموش‌شده

۴- حل بخش دیگری از تمرینات باقی‌مانده

چهارمین مرور: دو هفته بعد شامل:

۱- مرور یادداشت‌ها و خلاصه‌ی درس‌ها

۲- حل تمرینات اشکال‌دار قبلی

3- علامت زدن قسمت‌های فراموش‌شده‌ی جدید

۴- مرور قسمت‌های فراموش‌شده‌ی قبلی

۵- حل بخش دیگر از تمرینات باقی‌مانده

پنجمین مرور: یک ماه بعد شامل:

۱- مرور یادداشت‌ها و خلاصه‌ی درس‌ها

۲- حل تمرینات اشکال‌دار قبلی

3- مرور قسمت‌های فراموش‌شده‌ی قبلی و مطالب فرار

ششمین مرور: سه ماه بعد شامل بازخوانی کامل کتاب

بدین ترتیب و با این تکرار‌های منظم، مانع فراموشی مطالب در مدت طولانی می‌شویم.

همان‌طور که یاد گرفتن محتاج زمان است، یاد‌آوری و تازه نگه‌ داشتن ذهن از مطالب خوانده شده به زمان نیاز دارد.

 

۲- مرور گزینشی

در این روش، کل کتاب، تیترها، خطوط درشت داخل متن، عکس‌ها، زیرنویس عکس‌ها، فرمول‌ها، نمودارها، جدول‌ها و همه ‌چیز به جز متن نوشتاری کتاب درسی، خوانده و مرور می‌شود.

در آغاز تیتر اصلی را ببینید، کتاب را ببندید و سپس برای خودتان به ‌طور خلاصه شرح دهید (یا بنویسید) که در تیتر اصلی چه عناوین فرعی و نکاتی وجود دارد. بعد کتاب را باز کنید و ببینید تا چه حد درست عمل کرده‌اید. با این عمل، کلیت مطلب در ذهن شما حک می‌شود. همین‌ کار را با عناوین فرعی تکرار کنید. فرمول‌های مهم، مکان‌های مهم و مفاهیم مهم در هر بند کتاب درسی محدود است؛ به همین خاطر یادآوری آن‌ها راحت‌تر است. بدین ترتیب گام‌به‌گام در هر فصل پیش می‌روید و جزئیات را در ذهن خود تازه می‌کنید. هر جا لازم شد به متن کتاب رجوع کنید. اگر مطلب آموخته‌شده را خوب فهمیده باشید، به خواندن متن نیاز کم‌تری دارید. اگر رجوع شما به متن زیاد باشد نشان می‌دهد که ضعیف هستید و مطلب باید بازخوانی شود. این روش به شما کمک می‌کند تا تشخیص دهید در چه قسمت‌هایی ضعف دارید و به فعالیت بیش‌تری نیاز دارید.

 

۴- مرور با تست

هر گاه بخواهیم درسی را مرور کنیم تست‌های جدید از آن درس را انتخاب کرده و به آن‌ها پاسخ می‌دهیم. این شکل پاسخ‌گویی، باعث یادآوری آموخته‌های قبلی می‌شود. حسن این روش در آن است که با نشان دادن پاسخ‌های نادرست به ما، مشخص می‌شود که چه نکاتی را فراموش کرده‌ایم و باید آن‌ها را بازخوانی و تکرار کنیم یا در چه قسمت‌هایی ضعف داریم و نیاز به تمرین و رفع اشکال بیش‌تری داریم. این کار از تکرار مباحثی که خوب بلد هستیم جلوگیری می‌کند و از طرف دیگر عملاً بخشی از تکالیف و تست‌های آن درس هم انجام می‌شود و به این ترتیب به ‌طور تدریجی در آن درس تسلط خواهیم یافت.