ارسال مطلب توسط متخصصان

متخصصان محترمی که تمایل به مشارکت در محتوا وبسایت دارند از طریق فرم زیر مطلب خود را ارسال بفرمایند. با تشکر
توجه: این قسمت ویژه ارسال مطلب جهت انتشار در سایت می باشد لطفاً جهت ارسال هرگونه سوال، مسئله، انتقاد و پیشنهاد از قسمت ارتباط با من در منو وبسایت استفاده بفرمایید.

نکات مورد توجه:

  • جهت ارسال مطلب مشخصات هویتی و ایمیل ترجیحاً دانشگاهی به درستی جهت بررسی تکمیل گردد.(در ابتدا قسمت محتوا پست نیز خودتان را معرفی بفرمایید)
  • مطالب پست باید حاوی عنوان و محتوا در قسمت مشخص شده باشد.
  • مطالب پس از بررسی و تایید مدیر سایت با نام نویسنده منتشر خواهند شد.