✍️حقیقت تلخ این است که زندگی واقعی انسان از مجموعهء تضادهای گریزناپذیری مانند روز و شب، تولد و مرگ، نیکبختی و رنج، نیکی و بدی تشکیل شده است.

ما حتی یقین نداریم که روزی یکی از این تضادها، مثلاً نیکی بر بدی یا شادی بر غم پیروز شود. زندگی میدان مبارزه است. همیشه چنین بوده و همواره نیز چنین خواهد بود و اگر جز این بود زندگی به پایان می‌رسید.

📕انسان و سمبول‌هایش
👤#کارل_گوستاو_یونگ