👤آلبرت الیس (بنیانگذار رویکرد عقلانی هیجانی) چه قشنگ فرق بین #تفاوت و #اختلاف رو میگه؛
_اگر شما چای دوست داشته باشید، پارتنرت قهوه، شما با هم ” فرق ” دارید.
_ اما اگر شما اصرار کنید که باید او چای را بیشتر از قهوه دوست داشته باشه، شما با هم ” اختلاف ” دارید.

#توئیت
«Dr.mohammad.garavand nia»