دکتر کیانوش زهراکار
استاد گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی

من ساده نیستم،
ولی سادگی رو دوست دارم،
به همین دلیل تمام تلاشم رو میکنم،
که ساده رفتار کنم. ساده رفتار کردن یعنی
دوری از دورویی،یعنی اصالت، یعنی صداقت؛
در این صورته که هم تکلیف خودت با خودت و هم
تکلیف دیگران با تو مشخصه، و این یعنی بستری مهم
برای رفتار سالم و حل مشکلات…
اشتباه نکنیم؛ سادگی ساده لوحی نیست، سادگی پیچیده رفتار نکردن است…
پس تمام سعیم اینه که ساده باشم.